10-09-2014  Het idee om vergunningseisen in het beroepsgoederenvervoer te wijzigen, zijn pas geloofwaardig als alle belanghebbenden het hierover eens zijn. Dat heeft EVO gemeld in reactie op een bericht hierover van onder meer Transport en Logistiek Nederland (TLN).

TLN, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen willen dat iedereen die actief is in het beroepsgoederenvervoer over een vergunning beschikt. Nu is dat alleen nodig als je lading 500 kilogram of hoger is.

Norm

Het wijzigen van de norm gaan de partijen gezamenlijk voorleggen aan minister Schultz (Infrastructuur en Milieu). De partijen stellen dat door de wijziging ‘schijnzelfstandigheid’ in het segment van 0 tot 500 kilogram wordt tegengegaan.

EVO, de belangenbehartiger van de opdrachtgevers van transporteurs, vindt dit voorstel ‘pas geloofwaardig als alle belanghebbenden het eens zijn’, zo meldt de verladersorganisatie in een reactie. Naast de werkgevers en werknemers, zijn ook de opdrachtgevers van de transporteurs belanghebbenden, aldus EVO.

Eensgezindheid

EVO zegt over dit onderwerp momenteel constructief in gesprek te zijn met TLN, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. ‘Eensgezindheid tussen belanghebbenden moet wat EVO betreft altijd het streven zijn, als het gaat om marktordening en bijbehorende wetgeving in de wegvervoermarkt.’

Volgens de verladersorganisatie wordt momenteel ‘aan verschillende tafels’ gesproken over het functioneren en de toekomst van de wegvervoermarkt. ‘Bekend is dat de ministers van I&M en Sociale Zaken en de Tweede Kamer hechten aan gezamenlijke voorstellen van de genoemde partijen. Die mogen ze ook verwachten’, aldus EVO.