Overheden richten vijf bufferparkeerlocaties in voor no deal brexit

Chauffeurs die niet vooraf bij Portbase zijn aangemeld mogen de ferry niet op

Het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen en Rijkswaterstaat realiseren vijf tijdelijke bufferparkeerlocaties voor vrachtauto’s nabij ferryterminals in het Rotterdamse havengebied. Even als Transport en Logistiek Nederland (TLN) staan wij positief tegenover deze aanleg van parkeerplaatsen voor vrachtauto’s.

Mocht er eind maart geen overeenkomst zijn tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, dan zijn voor de overtocht met de ferry extra douanepapieren nodig. Chauffeurs die niet over de juiste papieren beschikken om mee te mogen varen, kunnen op deze parkeerplaatsen voorlopig terecht. Deze actie draagt bij aan een zo soepel mogelijke goederendoorvoer van en naar het VK.

Akkoord bereikt

De afgelopen maanden zijn we direct betrokken geweest bij het opstellen van verkeersplannen rondom de verschillende ferryterminals. Wij hebben nauw contact gehad met de lokale overheden en de Rijksoverheid over de aanleg van de vrachtautoparkeerplaatsen. Ondanks de tijdsdruk, onzekerheid over de financiering en de lokale zorgen vinden we het goed dat er een akkoord is bereikt.

Gevolgen brexit voor douane

Van de 54 miljoen ton goederen die jaarlijks worden verhandeld tussen het VK en Nederland gaat circa 40 miljoen ton via de Rotterdamse haven, vooral via ferry en shortsea transport. Zodra het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de EU stapt is het een derde land en voor een derde land zijn extra douaneformaliteiten vereist. Zo kunnen intensievere paspoortcontroles en inspecties door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit leiden tot langere verwerkingstijden op terminals.

Bufferparkeerlocaties

De vijf bufferparkeerlocaties zijn gerealiseerd op de volgende terreinen: Oranjeheuvel (circa 200 vrachtauto’s), Maasdijk (circa 50 vrachtauto’s), Waterleidingstraat (circa 80 vrachtauto’s), Seattleweg (circa 80 vrachtauto’s) en Moezelweg (circa 290 vrachtauto’s).

Bufferparkeerlocaties

Op basis van de uitkomsten van een simulatiestudie, uitgevoerd door het Havenbedrijf Rotterdam in samenwerking met de ferryterminals, is een inschatting gemaakt van het benodigde aantal tijdelijke bufferparkeerplaatsen voor vrachtauto’s. Als deze vijf locaties niet voldoende blijken te zijn, hebben de partijen extra overloopgebieden achter de hand. Ook heeft Rijkswaterstaat in overleg met alle partijen verkeerscirculatieplannen gemaakt voor een goede doorstroming. De parkeerplaatsen zijn alleen toegankelijk voor vrachtauto’s die geen toegang krijgen tot de ferryterminals in de haven van Rotterdam, omdat hun lading niet vooraf digitaal aangemeld is via het havencommunicatiesysteem Portbase. De vrachtautochauffeurs kunnen hier in overleg met hun opdrachtgever of transportplanner de noodzakelijke formaliteiten regelen.

Portbase

Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat adviseren exporteurs, transporteurs en verladers om hun lading bestemd voor het VK vooraf digitaal aan te melden via Portbase. Deze Nederlandse ketenoplossing zorgt ervoor dat lading zo snel mogelijk vervoerd wordt van en naar het VK, ook na de brexit. Lees meer over Portbase.

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder