20-08-2012  Overheden en het bedrijfsleven werken samen aan een toename van het gebruik van de Brabantse kanalen. Zestien bedrijven in Zuidoost-Brabant hebben toegezegd voortaan bijna 600 vrachtladingen per dag via de Brabantse kanalen te vervoeren in plaats van over de weg. De overheid zorgt ervoor dat de vaarwegen geschikt worden gemaakt voor langere schepen.

Startschot

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu gaf maandag 20 augustus het startschot voor de verbetering van het Wilhelminakanaal bij Tilburg en de realisatie van onder meer extra aanlegplaatsen en zwaaikommen voor de scheepvaart in de Zuid-Willemsvaart.

Deals

In het kader van het Programma Beter Benutten sluiten overheden (Rijk, provincie en gemeenten) en partners uit het regionale bedrijfsleven en kennisinstituten deals met elkaar. Door de Brabantse vaarwegen nog verder te optimaliseren, dragen alle partijen bij aan de vermindering van files en de bereikbaarheid van de regio.

Wilhelminakanaal

Het Wilhelminakanaal wordt over een lengte van 4,8 kilometer verbreed naar 35 meter en verdiept tot 3,60 meter. Het kanaal is naar verwachting in 2016 gereed voor klasse IV-schepen. Hiervoor hebben het Rijk, provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg een overeenkomst gesloten over de financiering en realisatie. Het Rijk heeft 52 miljoen euro gereserveerd, de gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant dragen elk 9,8 miljoen euro bij.

Zuid-Willemsvaart

Om breder en langer vervoer via de Zuid-Willemsvaart mogelijk te maken, wordt er een omlegging gerealiseerd. Deze is eind 2014 gereed. Daarnaast moeten er extra aanlegvoorzieningen komen en worden twee bochten verruimd. Het Rijk heeft 6,8 miljoen euro toegezegd voor de verdere opwaardering van Zuid-Willemsvaartsluizen, onder voorwaarde dat de regionale bedrijven per dag 460 vrachtautoladingen van de weg overhevelen naar het water. De regionale overheden dragen samen 11,2 miljoen euro bij aan dit project.