Overheid investeert in extra spoor rondom Amsterdam

Investeringen in spoor cruciaal voor bereikbaarheid en vestigingsklimaat van de regio Amsterdam

21-06-2018  Staatssecretaris Stientje van Veldhoven trekt 350 miljoen extra uit om de spoorcapaciteit in Amsterdam te vergroten. Zo krijgt Amsterdam Zuid er twee sporen bij en groeit het station van vier naar zes sporen. Amsterdam Centraal wordt verbouwd waardoor het aantal treinen dat het station kan afhandelen toeneemt. Dit alles moet voor 2030 worden gerealiseerd. Deze extra capaciteit draagt bij aan het bereikbaar houden van de regio Amsterdam. Voor handels- & productiebedrijven is dit ook van belang. We benadrukken dat niet alleen de reizigersgroei gefaciliteerd moet worden maar ook het spoorgoederenvervoer. Dit is cruciaal voor de Amsterdamse haven maar ook voor het vestigingsklimaat van de regio Amsterdam.

Belang spoorgoederenvervoer niet uit oog verliezen

In de plannen zijn nu negen sporen voorzien op Amsterdam Centraal en het is zeer de vraag of het station rondom 2030 dan in staat is om al het spoorverkeer te kunnen verwerken. Afgelopen dinsdag werd het maatregelenpakket gepubliceerd dat evofenedex, de spoorsector en het ministerie in gezamenlijkheid hebben opgesteld om het spoorgoederenvervoer verder te stimuleren en zo bij te dragen aan het verminderen van CO2 uitstoot. Het is dan van cruciaal belang dat er naast reizigers ook aan het spoorgoederenvervoer wordt gedacht. Met deze extra investering wordt er een belangrijke stap gezet om het spoor beter te faciliteren. De komende tijd moet er nog wel serieus gekeken worden of Amsterdam Centraal echt geen 10e spoor nodig heeft.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder