Gratis Quickscan moet bedrijven helpen overstap te maken.

Leestijd: 2 minuten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt bedrijven de mogelijkheid kosteloos te inventariseren of een overstap naar spoor, binnenvaart of shortsea voordelen brengt. Bedrijfsadviseur Ton Mooren legt de details uit. 

Is een overstap interessant voor bedrijven?

“Vaak wel, er is namelijk veel meer mogelijk dan men denkt. Zo zijn er binnen Nederland in de nabijheid van industrieterreinen tientallen containerhavens en overslagpunten naar spoor. Maar voordat binnen bedrijven een zogeheten modal shift gerealiseerd kan worden, is eerst een mental shift nodig. De overstap naar een andere vervoermodaliteit (spoor, binnenvaart of shortsea) heeft vooral impact op de logistieke (denk)processen binnen bedrijven. Naast de praktische vragen over deze modaliteiten gaat het ook om logistieke vragen als: Hoe om te gaan met voorraden, doorlooptijden, volumes, kosten en bestaande contracten? En waar en met wie moet ik beginnen? Dit overheidsproject heeft als doel bedrijven met deze vraagstukken te helpen.”

Waarom wil de overheid dat bedrijven overstappen?

“Verreweg de meeste bedrijven maken gebruik van wegvervoer om hun goederen te vervoeren. Door minder gebruik te maken van de weg en meer van spoor, binnenvaart en shortsea is dit een oplossing om congestie op de weg te verminderen, CO2-uitstoot terug te dringen en logistieke operaties van bedrijven te optimaliseren. Er zijn uitstekende transportalternatieven beschikbaar, die bedrijven vaak goedkoper en direct duurzamer laten vervoeren. Zo stoot vervoer per schip 2 tot 3 keer minder CO2 uit dan vervoer over de weg. Een gemiddelde goederentrein stootte in 2018 per tonkilometer ongeveer 18 gram koolstofdioxide uit. De uitstoot van een gemiddelde vrachtauto is veel groter: 112 gram CO2 per tonkilometer”

Hoe gaat de Quickscan in zijn werk?

“Van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft evofenedex de opdracht gekregen op zoek te gaan naar 50 bedrijven die een overstap overwegen en deze daarin te begeleiden. In vaktermen wordt dit een Modal Shift genoemd. De bedrijven kunnen gebruikmaken van een gratis quickscan. Dit is een video- of persoonlijk gesprek tussen een adviseur en een bedrijf van circa 45 minuten. Hierbij bespreken de logistiek adviseurs de vervoersstromen van het bedrijf om te beoordelen of een overstap zin heeft. Tijdens het gesprek kijken we naar de kosten, de effecten op de uitstoot en zeer belangrijk: de gevolgen voor de logistieke operatie. Op deze manier krijgt het bedrijf concreet inzicht in de eventuele voordelen en kunnen zij overwegen een pilotproject met gratis begeleiding te starten.”

Aanmelden voor Quickscan

Meer achtergrondinformatie over het gehele traject is hier te vinden. Belangstellenden die gebruik willen maken van de gratis quickscan kunnen zich hier direct aanmelden.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder