‘Overheid spekkoper bij klimaatmaatregelen mobiliteit’

Extra opbrengst klimaatakkoord moet worden ingezet om voorgenomen verhoging motorrijtuigenbelasting te schrappen

14-03-2019  Als het pakket aan maatregelen uit het concept-klimaatakkoord over mobiliteit door de Rijksoverheid wordt overgenomen, houdt zij, naast serieus CO2 reductie potentieel, ook nog eens jaarlijks 90 tot 200 miljoen euro extra over. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving. Die extra inkomsten moeten wat Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ons betreft worden verrekend met de extra lasten die het klimaatakkoord voor bedrijven met zich meebrengt.

In het maatregelenpakket dat eerder is gepresenteerd heeft de logistieke sector ingestemd met het gebruiken van de inkomsten van de vrachtautoheffing voor verduurzaming van het wegtransport. En daarnaast een verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB) en verhoging van de accijnzen op diesel geaccepteerd. Dit alles om een serieuze bijdrage te leveren aan de verduurzamingsopgave waar Nederland zich voor geplaatst ziet. “Handels- en productiebedrijven willen slim bijdragen aan de reductie van CO2 in Nederland. En in dit maatregelenpakket voor de aan- en afvoer van goederen hebben we vertrouwen. Het kan alleen niet zo zijn dat we een MRB verhoging accepteren die alleen maar leidt tot meer inkomsten voor de overheid. Dan moet het bespreekbaar zijn de MRB-verhoging uit de plannen te halen”, aldus algemeen directeur van evofenedex, Machiel van der Kuijl.

CO2 reductiepotentieel afdoende

Wat betreft de klimaateffecten van de voorgenomen maatregelen in de logistiek constateert ook het PBL veel potentieel. Niet alle maatregelen leveren een zekere CO2 reductie op, maar bieden wel ruimte om de beoogde bijdrage te leveren. “Die bijdrage aan CO2 reductie gaan we ook gewoon halen in de logistiek”, aldus algemeen directeur Jan Boeve van TLN. “We hebben serieuze plannen om binnensteden echt emissievrij te bevoorraden, we zien nog veel potentieel om CO2 te reduceren met logistieke optimalisatieprogramma’s en met een juist volume eerlijke biomassa kunnen we de transitie naar emissievrij langeafstandsvervoer prima organiseren.”

De twee organisaties willen een constructieve bijdrage leveren in het politieke besluitvormingsproces dat nu volgen gaat in het kabinet en in de Kamer.

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder