26-05-2014  Iedereen met een mening over het heffen van tol kan nog tot 23 juni reageren op de ‘Wet tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15’. De nieuwe wet moet tolheffing juridisch mogelijk maken zodat de Blankenburgverbinding en de ViA15 kunnen worden gefinancierd én gerealiseerd.

Projecten

De Blankenburgverbinding moet vanaf 2023 de A15 en de A20 ten westen van Rotterdam met elkaar verbinden. De ViA15 is een doortrekking van de A15 vanaf knooppunt Valburg tot de A12 bij Zevenaar welke gereed moet zijn in 2020.

Financiering

In de afgelopen jaren heeft de Rijksoverheid sterk gesneden in de financiële ruimte voor de aanleg van wegen. Voor de aanleg van de twee belangrijke nieuwe verbindingen bleek tol daardoor de enige optie om te voorzien in de ontbrekende middelen.  

Tolwet

Om tol te kunnen heffen heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de nieuwe tolwet opgesteld. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de tolheffing tijdelijk is en stopt zodra het met tol op te halen bedrag binnen is. Er kan op grond van dit wetsvoorstel geen tol worden geheven voor andere projecten dan de Blankenburgverbinding of de ViA15. 

Uitvoering

Voor beide verbindingen met tolverplichtingen zijn gratis alternatieve routes beschikbaar, een belangrijke voorwaarde voor het heffen van tol. Voorlopig bedragen de toltarieven 1,18 euro voor personenauto’s en 7,11 euro voor vrachtauto’s. Uitgangspunt is vrije doorstroming en op dit moment gaat men uit van kentekenregistratie met automatische betaling of betaling achteraf.

Reageren

Via een consultatie kunnen weggebruikers en andere betrokkenen tot met 23 juni een reactie indienen op de concept wet.