Uniforme benadering kan voor ondernemers veel verschil maken

Leestijd 1 minuut

25-11-2021  Verschillende overheidspartijen die betrokken zijn bij toezicht en handhaving op Brzo-bedrijven, hebben in een convenant afgesproken beter te gaan samenwerken. evofenedex ziet deze stap als een welkome en noodzakelijke voorwaarde om een uniforme benadering van Brzo-bedrijven te creëren en roept op om ook de samenwerking met het bedrijfsleven zelf te verbeteren. Brzo-bedrijven zijn bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken en daardoor onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) vallen.

In het convenant, dat 23 november in de Staatscourant verscheen, hebben partijen op rijks- en decentraal niveau afgesproken te werken aan de verdere professionalisering van toezicht en handhaving. Het gaat om de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Inspectie SZW, het Interprovinciaal Overleg, het Veiligheidsberaad, de Unie van Waterschappen en diverse milieu- en omgevingsdiensten, waaronder de DCMR Milieudienst Rijnmond. Met het convenant wordt tegemoet gekomen aan stevige kritiek die eerder dit jaar is geuit in de rapporten ‘Een onzichtbaar probleem’ van de Algemene Rekenkamer en ‘Om de Leefomgeving’ van de Commissie van Aartsen uit maart 2021.

Bedrijfsleven onmisbare schakel

De partijen spreken onder meer af te werken aan landelijk uniforme processen, werkwijzen, instrumenten en opleiding. Ook is het de bedoeling om meer en beter kennis en informatie uit te wisselen en gezamenlijk te rapporteren en te communiceren. Op termijn kan dit - als het verbetertraject slaagt - voor ondernemers veel verschil maken. Het maakt dan minder uit in welke regio de ondernemer is gevestigd en welke inspecteurs op bezoek komen. Ook is er potentie om de inspecties kwalitatief verder te verbeteren en gestroomlijnder te laten verlopen. evofenedex vindt dat voor een goedlopend stelsel van Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) het bedrijfsleven een onmisbare schakel is en ziet graag dat er ook publiek-privaat meer wordt samengewerkt.