19-05-2015  Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen 575.000 euro beschikbaar om de Markelosebrug, Dorrebrug en Warmtinkbrug over het Twentekanaal te versterken. Deze bruggen zijn belangrijk voor de bereikbaarheid en economie van Twente.

Gewichtsbeperkingen

Uit onderzoek is gebleken dat 15 van de 28 bruggen over het Twentekanaal niet genoeg draagkracht hebben voor zwaar vracht- en landbouwverkeer. Rijkswaterstaat heeft daarom wegbeheerders gevraagd passende maatregelen te nemen, zoals gewichtsbeperkingen. Hierdoor moet zwaar vrachtverkeer omrijden, wat een forse kostenpost van soms duizenden euro’s per bedrijf tot gevolg heeft.

EVO heeft daarom gepleit voor een snelle oplossing en dat is volgens de verladersorganisatiedoor de investering van Gedeputeerde Staten nu bereikt.

Kosten

De totale kosten voor het versterken van de drie bruggen bedragen ongeveer 2,2 miljoen euro. De betrokken overheden verdelen de kosten, waarbij het Rijk en de regio elk de helft bijdragen. Rijkswaterstaat start waarschijnlijk nog dit jaar met de werkzaamheden.

Het investeringsvoorstel moet wel nog worden goedgekeurd door Provinciale Staten in de vergadering van 20 mei.