09-09-2016  Ondernemers in Overijssel roepen het kabinet op haast te maken met investeringen in de infrastructuur in het oosten van het land. Volgens de ondernemers is de tijd van inventariseren voorbij en is het nú tijd om te investeren in infrastructurele pijnpunten als de N35 en de N50. 

Hoogste tijd

In een brief aan minister Schultz van Haegen (Ministerie van I&M) reageren ondernemersorganisaties VNO-NCW Midden, EVO, TLN, MKB-Midden, Bouwend Nederland Regio Oost, Port of Twente en Port of Zwolle op de motie die begin juli door de Tweede Kamer is aangenomen. Daarin wordt het kabinet gevraagd de investeringsbehoefte in een aantal wegprojecten te inventariseren. Maar volgens de ondernemers is de tijd van inventariseren voorbij en is het nú tijd om te investeren in infrastructurele pijnpunten als de N35 en de N50.

‘Goede verbindingen zijn een belangrijke voorwaarde om onze logistiek optimaal te laten verlopen. De infrastructuur in onze regio kan en moet nog een stuk beter,’ aldus Leo Bronkhorst van Scania Logistics.

Onder druk

De doorstroming op de belangrijke verbindingen in Overijssel, zoals de A1/A35/N35 en de A28/N50, staat onder druk. De genoemde wegen vormen de slagaders voor de verdere ontwikkeling van de economische regio’s Zwolle/Kampen, Twente en de Stedendriehoek (Deventer/Apeldoorn/Zutphen). 

‘Zonder een verbrede N35 kunnen we Overijssel beter opsplitsen tussen IJsselland en Twente. Een verbrede N35 is daarnaast niet alleen van belang voor het regionale verkeer in Overijssel maar zorgt ook voor aansluiting van Zwolle op de E30 richting Berlijn zodat het achterland niet alleen beperkt blijft tot Scandinavië,’ aldus ondernemer Robert Tielbeke van Tielbeke Transport Lemelerveld aan.

Dringend beroep

In de brief wordt onder meer opgeroepen tot snelle besluitvorming over de N35, de belangrijkste verbinding tussen de regio’s Zwolle/Kampen en Twente, en de N50. De ondernemers doen een dringend beroep op de Minister om de besluitvorming over de noodzakelijke investeringen in de eerder genoemde Rijkswegen niet over te laten aan een nieuw kabinet (met alle risico’s van verdere vertraging van dien), maar nog in deze kabinetsperiode hierover knopen door te hakken. Mede ook omdat de Provincie Overijssel substantieel wil bijdragen aan de realisatie van de gewenste infrastructurele projecten.

Eerste stappen

De ondernemers zeggen te hopen dat minister Schultz op Prinsjesdag, over twee weken, de eerste stappen hiertoe aankondigt om de kloof tussen economische ontwikkeling en infrastructuur te dichten.