24-06-2015  Tijdens de renovatie van de Velsertunnel krijgen ondernemers in Noord-Holland met flink wat verkeersoverlast te maken. Toch neemt Rijkswaterstaat maatregelen om de pijn iets te verzachten.

Maatregelen

EVO is blij met de maatregelen in het 'bereikbaarheidsplan' van Rijkswaterstaat. EVO sprak met Rijkswaterstaat over de pijnpunten van ondernemers en ziet veel aanbevelingen terug in de definitieve aanpak. Enkele voorbeelden:

  • Een extra rijstrook in de Wijkertunnel;
  • Omleidingsroutes voor lange-afstandsverkeer;
  • Fotoborden voor te hoge voertuigen;
  • Een extra pont;
  • Shuttlebussen tussen bedrijventerreinen en treinstations in de spits;
  • Een tijdige realisatie van de Velsertraverse.
  • Aanpassingen aan de brug N203 Nauernasche Vaart.

Ook wil Rijkswaterstaat de werkzaamheden beter inzichtelijk maken doordat ondernemers de te verwachten reistijd kunnen bepalen via webcams en websites met actuele reistijden.

Vinger aan de pols

Rijkswaterstaat heeft de intentie de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken maar zegt tegelijkertijd dat ondernemers zich goed moeten voorbereiden. EVO houdt in ieder geval een vinger aan de pols tijdens de werkzaamheden. Vragen? Neem dan contact op met René Ton, uw regioadviseur in Noord-Holland.