“Overmorgen aan de slag met personeelstekort is te laat”

Inzicht in veranderende arbeidsmarkt essentieel

29-08-2019  De logistieke arbeidsmarkt is volop in beweging. Trends als kritische klanten, missende medewerkers en racende robots zorgen dat Nederlandse ondernemingen alle zeilen moeten bijzetten om aan verwachtingen van leveranciers en klanten te blijven voldoen. We pleiten er daarom voor dat bedrijven meer tijd, geld en capaciteit gaan steken in strategisch personeelsbeleid, een gestroomlijnd logistiek proces en sociale innovatie.

Volgens Sander Nieuwenhuizen, senior manager bij evofenedex, is vitaal logistiek personeelsbeleid en het op peil houden van kwaliteit en kwantiteit van essentieel belang. Niet alleen om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen en vast en flex personeel te combineren, maar ook om klaar te zijn voor een gerobotiseerde en gedigitaliseerde toekomst.

Meerjarenstrategie

De groeiende wereldbevolking, de toenemende verstedelijking, de steeds zwaarder wegende milieuproblemen en de voortrazende digitalisering. Het zijn megatrends waar iedereen mee te maken heeft of krijgt en die een stempel (gaan) drukken op de logistieke arbeidsmarkt. “Daarom is dit een belangrijk thema voor evofenedex als de ondernemersvereniging voor verladers die dagelijks met logistiek te maken hebben”, zegt Sander. “Voor onze meerjarenstrategie zijn we het afgelopen jaar met onze leden in deze materie gedoken. We hebben hen gevraagd welke problemen zij op zich af zien komen; zaken die van invloed zijn op je bedrijfsvoering, op je werk als logistiek manager of directeur en zaken die relevant zijn voor een vereniging als evofenedex.””

Sander Nieuwenhuizen - personeelstekort in logistiek

 

Speerpunten

Deze sessies hebben uiteindelijk vijf speerpunten opgeleverd voor de komende jaren. “Thema’s waarop we zien dat onze leden een forse transitie moeten maken om van a naar b te komen”, zegt Sander. “Het eerste thema, feitelijk de basis voor de andere vier, is dat handel en logistiek al eeuwen zorgen voor welvaart in Nederland. Dat moet je blijven onderhouden door te investeren in kennis, infrastructuur en bijvoorbeeld onze mainports.” De andere thema’s waarop de forse transitie nodig is, zijn data en digitalisering, verduurzaming, de logistieke uitdaging omtrent verstedelijking en de dynamische arbeidsmarkt.

Investeren

“Binnen dit laatste thema zien we bij onze leden twee trends”, zegt Sander. “Allereerst het tekort aan logistiek personeel, waarvan studies aangeven dat dit door demografische ontwikkelingen niet tijdelijk van aard is. Om toch aan voldoende personeel te komen, hebben onze leden hulp nodig. Verder zullen er banen verdwijnen en veranderen als gevolg van de verdergaande mechanisering, robotisering en digitalisering. En we hebben het dan niet alleen over (heftruck)chauffeurs, maar ook over logistiek managers. Sommige onderzoeken laten zien dat algoritmes en goede data de logistiek manager van deze tijd overbodig maken. Daarvoor in de plaats komt een logistiek manager die meer data-analist is, goed kan omgaan met software en gaat voor samenwerking. Andere skills dus. Je moet daarom als ondernemer nu al goed nadenken of je gaat investeren in je huidige personeel, nieuwe medewerkers gaat aantrekken of in hoeverre je je processen wilt gaan mechaniseren en digitaliseren.”

Sander weet niet precies wanneer de veranderingen zich precies aandienen, maar dat ze komen, staat vast. “Als ondernemer is het daarom belangrijk te investeren in flexibiliteit en het vermogen te hebben om te veranderen. De rode draad is dat er op een goed moment veranderingen opdoemen aan de horizon. Dat zijn niet de problemen van vandaag. Maar kijk je hier pas morgen of overmorgen naar, dan ben je te laat.”

Dit artikel is eerder geplaatst in vakblad Transport & Logistiek. In het najaar zijn er twee mogelijkheden om je te laten informeren en inspireren over de veranderende arbeidsmarkt: de vakbeurs Logistica & het evenement Mens&werk in de logistiek. Zien we je daar? 

Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder