29-12-2011 De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is in 2011 met 0,8 procent toegenomen tot 433 miljoen ton. Dit is 3 miljoen ton meer dan in het vorige recordjaar 2010. De aanvoer groeide 0,8 procent tot 308 miljoen ton, de afvoer 0,7 procent tot 126 miljoen ton. Een en ander blijkt uit de donderdag gepubliceerde jaarcijfers van het Havenbedrijf. 

Olie

Een deel van de overslag is sterk teruggelopen: ijzererts en schroot (-6 procent), ruwe olie (-8 procent) en minerale olieproducten (-6 procent). Deze teruggang is gecompenseerd door de toename van andere producten, zoals agribulk (+18 procent) en kolen (+12 procent). Ook de overslag van containers zit flink in de lift: plus 10 procent.

Investeren

Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam: ‘Ondanks de tegenvallende economie en de sinds november weggevallen groei van de overslag in de haven, is het de negende keer in tien jaar dat we groei kunnen noteren. Dit demonstreert het belang van continue investeren in capaciteit en nieuwe activiteiten zoals de opslag van LNG en de productie van bioethanol.'