04-05-2016  De nieuwe douanewet, het Douane Wetboek van de Unie (DWU), is op 1 mei in werking getreden. De overgang is niet zonder problemen verlopen. Nog steeds is er onduidelijkheid over de exacte uitleg van sommige onderdelen van de wetgeving. Ook blijkt er een probleem te zijn met het aanpassen van de codetabellen om het verplichte BTI-nummer in de aangifte te kunnen vermelden.

Richtlijn

De Europese Commissie publiceerde eerder verschillende richtlijnen over het gebruik van het DWU. Slechts één van die documenten heeft inmiddels een definitieve status. Voor de berekening van de douanewaarde is een conceptrichtlijn gepubliceerd. Bedrijven wordt aangeraden deze richtlijn te volgen.

Repareren

De Europese Commissie is momenteel druk bezig met het repareren van een aantal zaken en het definitief maken van de richtlijnen. Dit leidt ertoe dat zowel de Nederlandse douane als andere Europese douanediensten voorzichtig en afwachtend kunnen zijn in het bepalen van standpunten. EVO, Fenedex en de Europese koepelorganisatie ESC voeren de druk op de Europese Commissie op om snel duidelijkheid te bieden.

Coderingstabellen

Sinds 1 mei is het verplicht de afgegeven BTI-nummers te vermelden in de aangifte. Het is de Nederlandse douane niet gelukt de benodigde coderingstabellen AGS, NCTS en DSU tijdig uit te rollen. Dit heeft geleid tot aangiften die niet werden geaccepteerd. Inmiddels heeft de douane de codetabellen gepubliceerd.

Komende periode

In de komende periode zal de Nederlandse douane doorgaan met de implementatie van het DWU, zo zullen de vergunningen worden overgezet. Vanuit de Europese Commissie zal nadere uitleg worden gegeven over de wetgeving. De volledige implementatie van het DWU is afgerond in 2020.