22-02-2012  In 2012 heeft de Douane enkele momenten vastgesteld waarop er onderhoud wordt gepleegd aan de douanesystemen. Dit onderhoud leidt tot onbeschikbaarheid van deze systemen. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij het logistieke proces.

Uiterlijk vier dagen voordat het onderhoud daadwerkelijk plaatsvindt, wordt er via de douanesite gecommuniceerd over het aanvangstijdstip, de duur en welke douaneprocessen door het onderhoud onbeschikbaar zullen zijn. Eventuele extra noodzakelijke onderhoudsmomenten zullen ook via de douanesite worden gecommuniceerd.

Niet beschikbaar 2012 door onderhoud aan infrastructuur

Datum

Dag

Onderhoudswindow

05-02-12

Zondag

08.00 - 16.00

29-04-12

Zondag

08.00 - 16.00

24-06-12

Zondag

08.00 - 16.00

16-09-12

Zondag

08.00 - 16.00

14-10-12

Zondag

08.00 - 16.00

23-12-12

Zondag

08.00 - 16.00

 

Niet beschikbaar 2012 door onderhoud aan douane applicaties

Datum

Dag

Onderhoudswindow

12-02-12

Zondag

00.00 – 16.00

03-06-12

Zondag

00.00 – 16.00

09-09-12

Zondag

00.00 – 16.00

02-12-12

Zondag

00.00 – 16.00

 

Onderzoek

Op dit moment wordt er in overeenstemming met koepelorganisaties als EVO in opdracht van Douane een onderzoek uitgevoerd door de Erasmus Universiteit naar de meest geschikte onderhoudsmomenten vanuit het perspectief van het bedrijfsleven.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor de processen Vervoer, Uitvoer, Invoer, Binnenbrengen/Uitgaan en Accijnsgoederenvervoer en uitgesplitst naar de vervoersmodaliteiten Lucht, Maritiem, Transport en Spoor.

Op basis van die resultaten zal met ingang van 2013 bij de planning voor de vaststelling van de onderhoudsmomenten rekening gehouden worden met de meest geschikte en de meest ongeschikte momenten voor het uitvoeren van onderhoud.