07-01-2015  Het kabinet gaat paal en perk stellen aan de kosten die de overheid doorberekent aan burgers en bedrijven voor de handhaving van wetten en regels. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens het kabinet moeten in principe alle handhavingskosten van wetten en regels betaald worden uit de algemene middelen en kan daar alleen in bijzondere gevallen vanaf geweken worden. EVO verwelkomt deze nieuwe richtsnoeren uit het rapport ‘Maat Houden’.

Uitzonderingen

De hoofdregel is dat handhavingskosten worden betaald uit de algemene middelen. De naleving van wetten en regels is immers in het belang van iedereen, stelt het kabinet. Een uitzondering is het doorberekenen van de handhavingskosten aan afzonderlijke groepen van bedrijven en/of individuen die ook duidelijk profijt hebben van handhaving. Bedrijven die de overheid dwingen aanzienlijk meer handhavingscapaciteit in te zetten dan normaalgesproken noodzakelijk is, vormen ook een uitzondering.

Geen willekeur

In de brief stellen de ministers Kamp en Opstelten wel duidelijke voorwaarden voor het alsnog doorbereken van handhavingskosten aan uitzonderingsgevallen. De baat van de handhaving moet in ieder geval groter zijn dan de last, de concurrentiepositie van bedrijven ten opzichte van bedrijven in het buitenland mag niet nadelig beïnvloed worden en de extra regeldruk moet minimaal zijn.

Kosten

De overheid is er wettelijk aan gehouden bij het vastleggen van de door te berekenen kosten van handhaving het kader van het rapport ‘Maat houden’ in acht te nemen.