20-08-2012  In Londen vinden van 29 augustus tot 9 september de Paralympics plaats. Dit heeft gevolgen voor het wegverkeer; sommige wegen zijn bijvoorbeeld afgesloten.

Tips en informatie

Transport for Londen heeft een brochure opgesteld met tips en informatie voor de planning van transport gedurende de Paralympics. (Zie bijlage).