13-11-2014  Er komen meer parkeerplaatsen langs de A28. Dit zijn Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk overeengekomen.

Parkeerplaatsen voor vrachtauto’s

Uit onderzoek bleek dat er op het traject op beide richtingen zo’n honderd parkeerplaatsen te weinig zijn. EVO pleitte daarom de afgelopen jaren samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN) voortdurend voor een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen voor vrachtauto’s.

Nieuw benzinestation

Bij Nijkerk richting Amersfoort komt binnenkort een nieuw benzinestation met parkeerplaatsen. Via dit nieuwe benzinestation bij de aansluiting Corlaer aan de westzijde van de A28 zullen ongeveer 80 parkeerplaatsen beschikbaar komen, waarvan zo’n 40 voor vrachtauto’s.

Veel vrachtverkeer

Op de A28 rijdt in verhouding tot veel andere autosnelwegen veel vrachtverkeer. Ook daarom is deze uitbreiding van parkeerplaatsen voor vrachtauto’s zeer welkom, aldus EVO. De werkzaamheden starten in 2019.