30-09-2013  De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking. Dat betekent dat werkgevers er samen met de overheid voor moeten zorgen dat er 125.000 extra banen zijn voor mensen met een arbeidshandicap in 2026. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werkbedrijven

Doel van de Participatiewet is moet mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. In eerste instantie bij reguliere werkgevers, maar als dit niet lukt in een beschutte werkomgeving. Bij de inwerkingtreding van de wet komen er straks 35 regionale Werkbedrijven die de schakel vormen tussen werkgevers en werknemers met een arbeidsbeperking.

Quotumregeling

Als werkgevers in 2015 en 2016 niet 11.000 banen voor arbeidsgehandicapten hebben gerealiseerd, treedt de quotumregeling in werking. Werkgevers zijn dan verplicht om een bepaald percentage arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

Raad van State

Het wetsvoorstel voor de Participatiewet is vorige week goedgekeurd door de ministerraad. Het voorstel gaat nu naar de Raad van de State. De verwachting is dat de Participatiewet in november bij de Tweede Kamer wordt ingediend.