Zoetermeer, 5 juli 2012

Afstudeertafels HBO Logistiek in studiejaar 2012-2013 van start

De partners in het Kennisakkoord Logistiek HBO lanceren voor het studiejaar 2012-2013 een nieuw initiatief: de Afstudeertafel. De Afstudeertafel brengt een groep afstuderende HBO-studenten logistiek binnen hetzelfde deelgebied maandelijks samen onder begeleiding van een docent van één van de hogescholen die deelnemen aan het Kennisakkoord. Het doel is tweeledig: door vergelijkbare casuïstiek met elkaar te bespreken ontstaat een nieuwe vorm van kennisdeling en neemt het rendement van de stage voor bedrijven toe.  De ambitie is dat er in het komende studiejaar drie Afstudeertafels van de grond komen. De eerste is inmiddels een feit. Met de Afstudeertafels leveren de partners in het Kennisakkoord een bijdrage aan twee doelstellingen van het Topteam Logistiek: betere kennisdeling tussen onderwijs en bedrijfsleven én het stimuleren van de instroom van logistieke professionals. De partners in het Kennisakkoord benadrukken dat de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens van de bedrijven waarbinnen de stages plaatsvinden gewaarborgd blijft.

Eerste Afstudeertafel

Deelnemers aan een Afstudeertafel komen maandelijks bijeen om inzichten te delen, elkaar kritisch te bevragen over de gekozen aanpak en om elkaar te helpen bij vragen of problemen die zich voordoen bij de afstudeeropdracht. In 2013 worden drie Afstudeertafels ingericht. De eerste Afstudeertafel voor 2012-2013 is al bekend, die richt zich op ‘Warehouse process improvement’. De begeleiding van deze eerste Afstudeertafel is in handen van Hogeschool Windesheim, al kunnen geïnteresseerde bedrijven of afstudeerders door heel Nederland zich inschrijven.

Bedrijven en afstudeerders kunnen zich melden

Andere Afstudeertafels kunnen door groepen bedrijven worden geïnitieerd of worden op initiatief van studenten met overlappende thematiek in hun afstuderen ingevuld. De begeleiding ligt bij logistieke HBO-opleidingen die deelnemen aan het Kennisakkoord.  Na afloop van de afstudeerperiode worden nieuwe studenten en meer bedrijven bij de thema’s gezocht voor een volgende afstudeerperiode. Zo wordt de verworven kennis optimaal benut, leren studenten van elkaar en wordt er op de opgedane kennis voortgebouwd. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij Hogeschool Windesheim, die de Afstudeertafels coördineert. Dit geldt voor zowel bedrijven die al een afstudeerstageplaats voor 2012-2013 hebben ingevuld als voor bedrijven die nog op zoek zijn naar afstudeerders. Afstudeerders kunnen zich melden via de website van Hogeschool Windesheim.

Meer projecten

Het Topteam Logistiek heeft in het kader van de Human Capital Agenda aan de partners in het Kennisakkoord gevraagd om nieuwe projecten te initiëren die kennisdeling tussen onderwijs en bedrijfsleven faciliteren en om de instroom van jonge logistiek professionals te stimuleren. De Afstudeertafels zijn een concrete invulling van dit verzoek. Al eerder droegen de partners in het Kennisakkoord bij aan deze doelen door de ontwikkeling van het succesvolle afstudeerprogramma ‘Topcoaches voor Toptalent’, dat dit jaar zijn eerste lustrum beleefde. In dit programma staat de individuele ontwikkeling van de student centraal en krijgt hij of zij in een uitdagend afstudeerproject extra persoonlijke begeleiding. Naast deze projecten worden nog meer initiatieven ontwikkeld op het snijvlak van kennisdeling en arbeidsmarkt ontwikkeling. Deze worden later bekendgemaakt.

Loket geïnteresseerde bedrijven: afstudeertafellogistiek@windesheim.nl
Loket geïnteresseerde afstudeerders: http://portaal.windesheim.nl/afstudeertafelslogistiek

*In het Kennisakkoord Logistiek HBO participeren de volgende partijen:
EVO, TLN, JLN, HVA, HAN, HRO, Fontys Venlo, NHTV en Hogeschool Windesheim en Inholland