04-10-2011  In de uitzending van Tros Radar van maandagavond 3 oktober werd aandacht besteed aan een internationaal fotostockbedrijf dat handelt in de rechten van foto’s: auteursrechten. Op de website van het bedrijf staat een flink aantal foto’s die tegen betaling kunnen worden gebruikt.

Extreem hoge boete

Wanneer particulieren of ondernemers zomaar een foto kopiëren en gebruiken, wordt het auteursrecht geschonden met een extreem hoge boete tot gevolg. Als ondernemers of particulieren in verweer gaan tegen de boetes, wordt een schikkingsvoorstel aangeboden. Echter, vaak is dit schikkingsvoorstel eveneens onredelijk hoog.

Copyright

Waar het hier om gaat, is het auteursrecht, ook wel bekend als copyright met het logo ©. Het auteursrecht ontstaat automatisch en is een exclusief recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken of te verveelvoudigen. Hieronder valt dus ook het recht om kopieën van foto’s te maken of het verkopen daarvan. Dit is dan ook waar het fotostockbedrijf zich mee bezighoudt.

Schadeclaim

Wanneer vast staat dat er inbreuk wordt gemaakt op een auteursrecht, kan de houder van dat recht zijn wederpartij bijvoorbeeld verbieden de foto te gebruiken of op een website te zetten. Daarnaast kan ook een schadeclaim worden neergelegd.

Toestemming

Hoewel in de uitzending van Tros Radar vooral aandacht werd besteed aan de hoogte van de boetes en schadeclaims, is het gebruiken van een foto waar een auteursrecht op rust wettelijk niet toegestaan zonder toestemming van de maker. Daarom adviseert EVO haar leden om voorzichtig te zijn met het online kopiëren en gebruiken van foto’s.

Advies

Leden die een sommatie of schadeclaim hebben ontvangen voor het gebruiken van afbeeldingen en foto’s, kunnen voor advies contact opnemen met EVO-Juridische bijstand, telefoon 079 3467 346 of maak gebruik van het reactieformulier.