06-03-2014  In Europa is de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuwe tachograafverordening. De verordening is op 4 februari definitief geworden. Hierdoor is er een datum vastgesteld vanaf wanneer het patronaal attest, mits aan voorwaarden wordt voldaan, niet meer verplicht is: 2 maart 2015. Dat betekent dat er een eind komt aan een grote administratieve last voor bedrijven, tot tevredenheid van EVO.

Niet verplicht

De nieuwe verordening beschrijft dat bestuurders niet worden verplicht ‘tot het overleggen van documenten ter staving van hun bezigheden wanneer zij zich niet bij het voertuig bevinden’. Deze passage uit de verordening maakt een einde aan de verplichting van het bijhouden van het patronaal attest.

Handmatig

Een chauffeur moet wel handmatig in de digitale tachograaf registreren wat hij heeft gedaan tijdens de afwezigheid bij het voertuig. De tachograaf biedt deze mogelijkheid op het moment dat de chauffeur de bestuurderskaart invoert. Als een chauffeur bijvoorbeeld op maandag kantoorwerkzaamheden verricht, moet hij dit dus handmatig invoeren. Hetzelfde geldt voor een vakantie- of verlofperiode. 

Gevolgen

EVO gaat de komende periode met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Inspectie Leefomgeving en Transport in gesprek over de gevolgen van deze nieuwe verordening.

Meer informatie over het patronaal attest