15-07-2013  Voor de derde keer in een half jaar tijd heeft een rechter in juni een uitspraak ten nadele van de payrollconstructie gedaan.

Onder vuur

Payrolling ligt onder vuur, omdat werknemers via deze constructie minder rechten hebben dan hun collega’s die in loondienst zijn.

Payrollbedrijven nemen de administratieve en juridische aspecten over die horen bij het hebben van personeel. Zij worden daardoor de juridische werkgever van de werknemer.

Werkgevers maken gebruik van payrolling om werknemersrisico’s, zoals ziekte en ontslag, te omzeilen.

Rechtspraak

Aan het begin van dit jaar oordeelde de kantonrechter in Enschede dat niet het payrollbedrijf, maar de feitelijke werkgever verantwoordelijk is voor het ontslag van de werknemer.

In juni vond de rechtbank in Den Haag dat de feitelijke werkgever degene is die het risico draagt bij de uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen.

De tendens in de rechtspraak is dat rechters steeds kritischer aankijken tegen papieren constructies waarbij het de werknemer ontbreekt aan de arbeidsrechtelijke bescherming.

Toekomst onzeker

De toekomst van payrolling is hiermee onzeker geworden. Het gebruikmaken van een payrollbedrijf biedt voor de werkgever geenszins de garantie dat arbeidsrechtelijke risico’s voldoende zijn afgedekt.