02-10-2015  De positie van Nederland als doorvoerland staat onder druk door de enorme importtarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die soms wel tot meer dan 70 procent duurder zijn dan in onze buurlanden. Dit stellen Transport en Logistiek Nederland, FENEX, ACN, Havenbedrijf Rotterdam, verladersorganisatie EVO, exportverenigign Fenedex, Deltalinqs en AIP. De organisaties vrezen dat er Nederlandse banen verdwijnen als ons land door de hoge tarieven nog meer schade oploopt doordat bedrijven Nederland gaan mijden.

De bedrijfslevenorganisaties luiden de noodklok nu staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aankondigde de tarieven, die al veel te hoog zijn, opnieuw te verhogen.

Verhogen

Voor de zomer onderzocht het kabinet de toezicht - en inspectielasten in Nederland in vergelijking met de ons omringende landen. Hieruit bleek dat reguliere importcontroles in Nederland tussen de 45 tot 72 procent duurder zijn dan in onze buurlanden. Naar aanleiding van het onderzoek is een kamerbrede motie aangenomen die staatssecretaris Dijksma opriep om de tarieven van de NVWA te bevriezen en nader onderzoek te doen naar de negatieve effecten van de tarieven voor de positie van de Nederlandse mainports als Rotterdam en Schiphol. Recentelijk stuurde de staatssecretaris echter een brief naar de Tweede Kamer waarin zij aankondigt de tarieven voor importcontroles opnieuw te verhogen.

Prijsverhaal

Het kabinet stelt dat Nederland de hogere inspectiekosten compenseert door lagere logistieke kosten, maar daar denken veel bedrijven anders over. ”Een grote klant, de grootste kippenvleesproducent, verlegde zijn ladingstromen hierdoor al van Rotterdam naar Antwerpen. Een andere klant zegt ook te gaan doen als de aangekondigde tariefsverhogingen doorgaan”, waarschuwt Derk van Mackelenberg, directeur van Eurofrigo. Richard Houtkoop, manager van Share Logistics, deelt deze zorgen een zag ook al een klant vertrekken naar een buitenlandse haven. “Dat was puur een prijsverhaal. Na de vorige prijsverhoging werden de verschillen echter te groot. Bij een volgende tariefverhoging vertrekken er nog meer klanten.” De bedrijfslevenorganisaties stellen daarom dat een nieuwe tariefverhoging Nederlandse banen op de tocht zet.