Zoetermeer, 1 juli 2013

Samenwerking moet logistiek professionals Defensie begeleiden naar werk

Defensiemedewerkers die als gevolg van de herstructurering van de krijgsmacht uitstromen, worden door EVO geholpen in te stromen bij haar leden. Het ministerie van Defensie en verladersorganisatie EVO hebben hierover vanmorgen een convenant getekend.

EVO heeft 20.000 leden en signaleert bij veel van deze handels- en productiebedrijven een groeiende behoefte aan logistiek professionals. Defensie heeft als grondlegger van de hedendaagse logistiek veel van deze professionals in huis. Als gevolg van de herstructurering zullen zij in toenemende mate de arbeidsmarkt betreden.

Kwaliteiten
Tijdens de ondertekening van het convenant benadrukte Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van EVO, de logica van de samenwerking tussen EVO en Defensie. 'Onze leden zijn producenten en handelaren. Het produceren en verhandelen van de goederen van deze bedrijven vraagt een divers aanbod aan logistiek professionals.’ Van der Kuijl stelde dat Defensie deze diversiteit in huis heeft. 'Defensiepersoneel heeft een breed scala aan  kwaliteiten die zijn opgedaan tijdens hun werkzaamheden, zoals professionaliteit, flexibiliteit, veiligheidsbewustzijn en een internationaal blikveld.’

Afspraken
Het convenant bestaat uit een reeks afspraken. Zo zal het ministerie van Defensie haar medewerkers voorlichten over de mogelijkheden om bij aangesloten leden van EVO te werken. Ook financiert het ministerie een stageperiode van maximaal drie maanden, waarbij een projectbijdrage aan de nieuwe werkgever beschikbaar wordt gesteld. EVO zal Defensie hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld door leden te informeren over de toegevoegde waarde van defensiemedewerkers voor de invulling van vacatures.

Download hier de foto van de ondertekening van het convenant.