28-09-2016  In  de eerste negen maanden van dit jaar zijn de loonkosten voor verladers een krappe drie procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ook de sociale lasten gingen licht omhoog. De lagere dieselprijs had echter een positieve uitwerking op de prijs van transport.

Belangrijkste conclusies

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport  ‘Kostenontwikkelingen in het Wegvervoer’, zoals EVO dat jaarlijks publiceert. Op 11 oktober, tijdens het Congres Inkoop Transport in Bunnik, ziet de nieuwe editie van het rapport het daglicht. En wordt er antwoord gegeven op de vraag: hoeveel gaat de prijs van de transport van een lading stijgen of dalen in 2017?

Licht voordeel

De lage olieprijs van de afgelopen jaren heeft een positief effect op de prijs van de reis van de verlader. Fred Hoozemans, medewerker ledenservice bij EVO legt uit: “Laten we de dieseloliekosten nemen. Voor een gemiddelde wegvervoerder zijn deze kosten zo’n 28 tot 30 procent van de totale bedrijfskosten, als we uitgaan van een voertuig van 23 ton en 100.000 km per jaar. De brandstofkosten zijn dus van grote invloed op het transporttarief. Gemiddeld is dit jaar de dieselolieprijs onder de 1 euro gebleven, terwijl in 2015 dit gemiddeld 1,08 euro was.  Dat betekent dus een licht voordeel voor de verlader.”

Loonkosten

Daar staat tegenover dat de loonkosten in 2016 iets zijn gestegen. Lonen zijn gemiddeld 2,75 procent omhoog gegaan en de sociale lasten met circa 0,5 procent. Loonkosten maken bij bovengenoemde combinatie voor ongeveer 39 procent deel uit van de totale kosten. Hoozemans: “Voor verladers is het van belang om goed op de hoogte te zijn van deze en andere prijsontwikkelingen van de afgelopen tijd. Op die manier zijn ze goed voorbereid op nieuwe onderhandelingen met hun vervoerder.”

Hoogtepunten

Tijdens het Congres Inkoop Transport (op 11 oktober in Bunnik), worden de hoogtepunten van dit rapport gepresenteerd. Deelnemers aan het congres ontvangen als eerste het rapport.