Persoonlijke aandacht voor medewerkers essentieel in crisistijd

Het is nu niet zo dat de beste of de sterkste wint, maar juist de organisatie die zich het beste kan aanpassen. Leestijd: 5 minuten

15-07-2020  Door de coronacrisis is het voor veel bedrijven een enorme uitdaging om gezond te blijven, laat staan om groei vast te houden. Je ziet echter wel een duidelijk onderscheid ontstaan. Enerzijds zien we bedrijven die zich wendbaar tonen en zich, ondanks de uitdagingen van de crisis, weten aan te passen. Anderzijds zien we bedrijven waarmee het voor de crisis erg goed ging, maar die nu kampen met grote problemen en moeite hebben zich (in de juiste snelheid) aan te passen aan de nieuwe situatie. Wat is bepalend voor dit succes?

Volgens Aleid Haenen, co-founder en COO bij YourConnector, heeft dit te maken met goed leiderschap en het verschil tussen kortetermijn- en langetermijndenken. “Het is goed te weten waar je als bedrijf uiteindelijk naartoe wilt, zodat je de stip op de horizon ook in tijden van crisis scherp hebt”, aldus Aleid. 

Aleid Haenen - masterclass evofenedex
Aleid Haenen, co-founder en COO YourConnector

 

In je kracht staan. Het is een bekende term, maar wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld? Aleid gelooft erin dat wanneer mensen in hun kracht staan, zij in staat zijn te ‘floreren’, ofwel een hogere productiviteit te leveren, met meer bevlogenheid en meer energie. “De organisatiedoelen en -strategie zijn je uitgangspunt en geven inzicht in  hoe je jouw mensen de juiste richting op kunt laten groeien, in lijn met de gekozen strategie. Om dit te realiseren helpen we bedrijven met het in kaart brengen van hun employee journey. Met de employee journey bedoelen we de reis die een medewerker in de organisatie doorloopt; vanaf het eerste contact tot na het verlaten van de organisatie. Het is belangrijk dat de gehele ervaring van de medewerker positief is als je je organisatie wilt laten groeien. We werken hierin aan  medewerkers strategie, leiderschap, cultuur, betrokkenheid en employer branding. De employee journey loopt als een rode draad door deze thema’s heen en is ook meteen het middel om deze thema’s aan te pakken of te verbeteren”. 

Transformaties 

Momenteel zitten we wereldwijd in een transformatie vanwege de coronacrisis. Deze verandering heeft veel invloed op het bedrijfsleven en de manier van werken. “We maken deze transformatie met z’n allen mee, en ook voor het eerst. Het is nu niet zo dat de beste of de sterkste wint, maar juist de organisatie die zich het beste kan aanpassen. Zoals Darwin het mooi verwoordde: “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent; it is the one most adaptable to change.”  Dit noemen we wendbaarheid. Als jouw organisatie wendbaar is, levert dit vele voordelen op en versterkt dit je bestaansrecht. Kijk maar eens naar de bedrijven die al bezig waren met innovaties of digitalisering. Zij hebben nu een voorsprong op de bedrijven die hier nog niet mee bezig waren. Voor die laatste was deze crisis een enorme klap, zeker nu ze zich niet zo snel kunnen aanpassen en daardoor kunnen meekomen.” 

Lange termijn 

Crisis betekent kantelpunt ofwel keerpunt, en dat is letterlijk waar bedrijven zich nu op begeven, vertelt Aleid. “We gaan niet meer terug naar de situatie van voor de coronacrisis. Als bedrijven nu reageren vanuit de huidige situatie, dus reactief op wat er gebeurt, dan is de oplossing in de meeste gevallen niet gericht op de langetermijnvisie. Je bent dan bezig met crisismanagement en eigenlijk pleisters op de zere wonden aan het plakken. Terwijl het juist nu belangrijk is om te kijken naar wie je bent en waar je heen wilt in deze veranderende wereld. Wanneer je kijkt naar je langetermijndoelen kun je juist innovaties sneller laten ontwikkelen, waardoor je je concurrentiepositie verbetert.  Dan zie je dat een kan helpen om vernieuwend te denken en innovatieve initiatieven versneld door te voeren. Dit vraagt om de juiste mindset.” 

“Robotisering kan bijvoorbeeld voor sommige bedrijven op de lange termijn veel tijd en geld besparen, maar je moet wel eerst een investering doen en de medewerkers meekrijgen. Vergeet niet de medewerkers bij veranderingen, zoals robotisering, te betrekken om zo draagvlak te creëren. Juist in tijden van crisis en bij werken op afstand is het nodig nog meer aandacht aan de menselijke factor te besteden”, aldus Aleid.

Verbinding 

Een crisis kan naast negatieve effecten ook positieve gevolgen met zich meebrengen. Zo ziet Aleid bij een klant van haar dat er sprake is van meer verbondenheid tussen de medewerkers. “Een klant van ons wilde al langere tijd meer ketengericht werken, maar de omschakeling van denken in silo’s (losse afdelingen en kanalen) naar ketendenken bleek moeizaam. Vanuit de customer journey werkt het beter als alle schakels naadloos op elkaar aansluiten en vanuit die silo’s is dat bijna niet mogelijk. De interne afstemming is dan vaak niet voldoende. Bij die klant gingen de silo’s door de crisis juist steeds meer met elkaar praten omdat iedereen simpelweg door dezelfde crisis gaat. En dat creëert verbinding. Dit bedrijf grijpt deze situatie nu aan als kans om door te zetten in dat ketengericht denken.’’ 

Masterclass

Als laatste geeft Aleid het advies om juist in tijden van crisis terug te gaan naar de kern van je organisatie. Waarom bestaat jouw organisatie en waar wil je over vijf jaar zijn? Ken je medewerkers, weet wat ze nodig hebben en betrek ze bij de organisatie en de verandering, want alleen dan kunnen je mensen floreren. Wil je meer weten over hoe je hier achter komt of hoe je wendbaarder wordt? Meld je dan aan voor de masterclass van Aleid tijdens het online evenement ‘Mens&werk in de logistiek’ op 29 oktober 2020. 

Marinke
Contact

Vragen over strategisch personeelsbeleid?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder