13-12-2016  “Ongeveer één op de zes werknemers heeft last van ongewenste omgangsvormen – pesten, discriminatie en seksuele intimidatie – op het werk”. Dat stelde Lodewijk Asscher in een kamerbrief over de voortgang van het actieplan tegen arbeidsmarktdiscriminatie. Pesten heeft grote persoonlijke gevolgen en leidt tot veel leed bij slachtoffers. Bij ruim één op de drie personen van deze groep gepeste werknemers leidt het pesten tot burn-out klachten.

Extra verzuim, extra kosten

Pesten leidt tot extra verzuim met financiële gevolgen, een slechte sfeer op het werk en verminderde betrokkenheid van werknemers. Er zijn zelfs signalen van bedrijven dat hierdoor bovendien meer fouten worden gemaakt, waardoor de veiligheidsrisico’s toenemen. Pesten komt namelijk in alle sectoren voor. Daniëlle Gevers Deynoot, senior beleidsadviseur arbeidsveiligheid bij EVO: “Bedrijven zijn verplicht om een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. De Risico Inventarisatie en –Evaluatie is daarvan een onderdeel. Deze RI&E heeft als belangrijkste doel om inzicht te geven in de aanwezige risico’s binnen een organisatie”.

RI&E

Gevers vervolgt: “In de RI&E moet ook zijn opgenomen hoe je omgaat met medewerkers die werkstress, pesten of discriminatie ervaren. Er moet een expliciet beleid worden gevoerd om werkdruk, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie te voorkomen of te beheersen. Een systematische aanpak van ongewenste omgangsvormen is alleen mogelijk als duidelijk is welke risico’s er in het bedrijf aanwezig zijn”, stelt de magazijnexpert van EVO.

Geen preventieplan? Boete

Iedere werkgever is verplicht om de risico’s in kaart te brengen in een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E), en indien nodig in een plan van aanpak maatregelen te nemen. Dat betekent dat werkgevers de risico’s van discriminatie op de werkvloer in kaart moeten brengen en zo nodig een preventieplan moeten maken. “Dat waren zij al verplicht via bovenstaande regelingen, maar het bleek dat daar weinig mee werd gedaan. Nu het in de Arbowet is opgenomen, kan de Inspectie van de werkgever eisen dat er streng gericht beleid op wordt gevoerd. Geeft de werkgever hier geen gehoor aan, dan kan een boete volgen”, waarschuwt Daniëlle Gevers-Deynoot.

Documenten

EVO helpt bedrijven met het opstellen en controleren van hun (toekomstige) RI&E. In de tussentijd kunnen zij alvast aan de gang gaan met het in kaart brengen van de risico’s. Het SZW heeft daarvoor enkele handige documenten beschikbaar gesteld, zoals het ‘Factsheet ongewenst gedrag’ en de ‘Wegwijzer Discriminatie’. Bedrijven die vragen hebben over de RI&E en het arbeidsomstandighedenbeleid, kunnen contact opnemen met de EVO -Ledenservice via 079 3467 346.