25-02-2014  Hoewel de euforie over het vrijhandelsverdrag van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) begrijpelijk is, kan de WTO daar niet te lang bij stilstaan, stelt EVO-beleidsadviseur Dennis Heijnen in de nieuwste uitgave van PMG Supply Chain Management. ‘Voor Nederland is het van essentieel belang dat de pijnpunten zo snel mogelijk worden opgelost. De positieve effecten voor de Nederlandse en wereldeconomie van het WTO-akkoord zijn te belangrijk om te laten liggen omdat de Nederlandse economie voor een groot deel op handel draait’, aldus Heijnen.

De onderhandelaars van de WTO slaagden er in december in om een wereldwijd vrijhandelsverdrag te sluiten. 'Voor het eerst in de geschiedenis heeft de WTO daadwerkelijk gepresteerd', zei WTO-voorman Roberto Azevedo daarover. ‘We hebben het woord wereld teruggebracht in het begrip wereldhandelsorganisatie’, maar inmiddels vragen bedrijven zich af wat dit concreet betekent.’

Eén biljoen dollar

Volgens onderzoek van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) kan het akkoord de wereldeconomie maar liefst één biljoen dollar opleveren. ‘Deze besparingen worden vooral bereikt door het vereenvoudigen en standaardiseren van douaneprocedures wereldwijd. Enige jaren geleden is berekend dat deze douanevereenvoudigingen voor Nederland veertig procent van de winst van het totale akkoord vertegenwoordigen’, aldus Heijnen.

Dubbele controles

‘Het woord ‘douaneprocedures’ klinkt misschien wat taai voor diegene die daar niet dagelijks mee te maken hebben. Toch gaat het om concrete pijnpunten waar alle bedrijven die internationaal handelen dagelijks tegenaan lopen’, vervolgt hij. ‘Denk bijvoorbeeld aan  het aanpakken van dubbele controles aan de grens.’ Heijnen wil dan ook goed in de gaten houden of de WTO de veranderingen ook echt doorvoert, ‘want de positieve effecten voor de Nederlandse en wereldeconomie zijn te belangrijk.’