Ede, Assen, 11 mei 2011

Vrachtverkeer weghouden van wegen waar het, gezien hun afmetingen, niet past of het uit oogpunt van leefbaarheid of veiligheid niet wenselijk is. Het kan, zo is gebleken uit een proef met trucknavigatie in Drenthe. Tijdens de pilot is een navigatiesysteem getest dat rekening houdt met de belangen van zowel de transportsector als de wegbeheerders. Vandaag zijn de resultaten van de pilot bekendgemaakt.

Geleidelijk aan komen er steeds meer navigatiesystemen op de markt die rekening houden met de specifieke kenmerken van vrachtauto’s. Toch sturen navigatiesystemen vrachtauto’s nog regelmatig door straten waar ze gezien hun afmetingen niet passen of waar ze uit oogpunt van leefbaarheid of veiligheid niet gewenst zijn.

De provincie Drenthe heeft daarom het initiatief genomen voor een pilot met als doel wegbeheerders invloed op de routeadviezen te geven, zonder dat de vervoerders te maken krijgen met hogere kosten. De pilot is een gezamenlijk project van alle wegbeheerders in Drenthe, Andes (leverancier van routeplanners en cartografische diensten), TLN (Transport en Logistiek Nederland), verladersorganisatie EVO en kennisplatform CROW.

Kern van het systeem is dat alle wegbeheerders informatie aanleveren die meegenomen wordt in de routeadviezen aan de chauffeurs. Het gaat daarbij om harde beperkingen als doorrijhoogtes en inrijverboden en blokkades als gevolg van wegwerkzaamheden. Bijzonder aan de pilot is dat de wegbeheerders delen van het wegennet kunnen aanwijzen waar vrachtauto’s ongewenst zijn uit oogpunt van veiligheid of leefbaarheid. In de routeadviezen werden die wegen dan zoveel mogelijk gemeden. Het systeem is getest op bijna honderd vrachtauto’s van ruim twintig vrijwillig deelnemende transportbedrijven.

Conclusie uit het onderzoek is dat het gebruikte navigatiesysteem leidt tot minder gereden vrachtautokilometers via ongewenste wegen. Hierdoor neemt de maatschappelijke overlast af. De geadviseerde routes leiden per saldo niet tot hogere kosten voor de transportbedrijven. De deelnemende organisaties adviseren dat de pilot een landelijk vervolg krijgt waarbij alle belanghebbenden (overheden, transportsector en navigatiesector) betrokken worden.

Het onderzoeksrapport is te downloaden via www.crow.nl.