28-09-2012  Het aantal kapingen van koopvaardijschepen rond Somalië is spectaculair afgenomen. Volgens de statistieken is het aantal teruggelopen van 47 in 2010 tot 5 dit jaar. Met name door de betere beveiliging van schepen en gecoördineerde acties op land en op zee van verschillende overheden is de kans op succes voor de Somalische piraten drastisch afgenomen. 

Bijdrage

Volgens EVO is dat goed nieuws voor de Nederlandse koopvaardijvloot en handel. Maar omdat het gevaar van een kaping voor het schip en de bemanning in deze regio nog niet is geweken, blijft een bijdrage van de Nederlandse defensie aan de beveiliging van de koopvaardijschepen de komende jaren van grote waarde, meent de verladersorganisatie. Het beschikbaar stellen van beveiligingsteams op de koopvaardijschepen is namelijk een belangrijk afschrikmiddel tegen kapingen.

Structurele oplossing

Voor de structurele oplossing van het probleem is de trekkende rol die de Nederlandse overheid heeft in de NAVO- en EU-antipiraterijmissies, onontbeerlijk.