08-05-2012  Plan Binnenvaart, of kortweg ‘Plan B’, wordt binnenkort op de beurs Construction & Shipping Industry gelanceerd door initiatiefnemers Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB), Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), TNO, Marin, NEA, CE Delft, Buck Consultants en Rijkswaterstaat.

Meer binnenvaart

Plan B spoort goede ideeën in de binnenvaart op en biedt ondernemers de kans een idee, plan of innovatie voor de (container)binnenvaart ten uitvoer te brengen en zo bij te dragen aan meer transport via de binnenvaart, aldus de initiatiefnemers.

Groei

Betere afstemming in de keten, een verbetering aan boord van het schip, een nieuw logistiek concept, het verbeteren van informatie-uitwisseling; alles is mogelijk, als het maar bijdraagt aan de groei van de (container)binnenvaart.

Ondersteuning

Deze zomer selecteert Plnn B maximaal 20 ideeën die voor ondersteuning in aanmerking komen. Coachteams met professionals vanuit BVB, BTB, TNO, Marin, NEA, CE Delft en Buck helpen ondernemers bij het verder brengen van ideeën uit de dagelijkse praktijk.

Idee indienen

Ondernemers die een goed plan hebben om de binnenvaart bijvoorbeeld efficiënter, duurzamer of betrouwbaarder te maken, kunnen hun idee indienen via het contactformulier op de website www.planbinnenvaart.nl, of op stand nummer 534 van de beurs Construction & Shipping Industry, die plaatsvindt op 8 tot en met 10 mei in Gorinchem.

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

Plan B is onderdeel van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat. IDVV werkt aan betrouwbaarder reistijden en een verbeterde doorstroming van de binnenvaart in Nederland. Daarmee stimuleert het programma de binnenvaart als alternatief voor het vervoer over de weg.