21-11-2011  Het aantal kleine schepen neemt steeds verder af doordat eigenaren die stoppen geen opvolgers kunnen vinden: banken willen kleine schepen niet financieren vanwege de lage opbrengsten en om dezelfde reden worden geen nieuwe kleine schepen gebouwd. De sector vergrijst sterk en technische eisen vanuit de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) vergen de komende jaren hoge investeringen, die niet worden terugverdiend vanwege de lage opbrengsten.

Toekomstkansen

De binnenvaartsector maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en heeft daarom een plan van aanpak opgesteld voor het kleine drogeladingschip. Het gaat om schepen tot 1500 ton van maximaal 86 meter lang en een capaciteit van maximaal 90 containers. Volgens de opstellers van het rapport zijn de toekomstkansen voor schepen kleiner dan 1000 ton niet rooskleurig.

Structuurversterking

Het rapport, dat is opgesteld met financiële steun van de overheid, is gericht op de structuurversterking van de kleine vloot op middellange en lange termijn. In totaal zijn er 9 aanbevelingen in opgenomen.

Reactie minister

Het rapport is aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, die in haar reactie liet blijken dat marktpartijen zelf primair verantwoordelijk zijn voor het creëren van een levensvatbare toekomst voor het kleine schip. Dit komt ook in het rapport zelf naar voren. Terecht, vindt EVO.

Verminderen regels

De minister pakt wel haar eigen rol op, als het gaat om verminderen van regels. Denk hierbij aan de regelgeving voor bemanning en de overgangsregeling voor technische eisen, die de CCR opnieuw tegen het licht wil houden. De sector wil een zwartboek laten opstellen van alle technische overgangsbepalingen die ‘zinloos, onevenredig duur en onhaalbaar’ zijn.