11-10-2016 Op de Dag van de Duurzaamheid vond in het Groningse Siddeburen de startbijeenkomst plaats van klankbordgroepen in verband met de verdubbeling de N33, de weg tussen Zuidbroek en Appingedam.

Overleg

Rijkswaterstsaat overlegt met bewoners, ondernemers, landbouw/natuur en organisaties van weggebruikers, waaronder EVO. Bij de eerste bijeenkomst zijn verscheidene voorstellen aangedragen.  Zo wil het bedrijfsleven de weg gebruiken voor proeven met truckplatooning en/of zelfrijdende voertuigen. Tegelijkertijd willen bedrijven graag dat in de weg een aquaduct onder het Eemskanaal wordt aangelegd.

Eemsdelta

Verbreding van de weg geeft de regio Eemsdelta een impuls bij economische ontwikkeling. Agri & food, chemie, energie en logistiek zijn hier sterke sectoren. Het verdubbelen naar 2x2 rijstroken is daarom zeer noodzakelijk.

Smart mobility

Ondernemers en andere belanghebbenden willen dat op en langs de nieuwe Rijksweg straks te zien zal zijn dat de regio toonaangevend is op het gebied van opwekking van alternatieve energie en het in praktijk brengen van smart mobility.

Over drie jaar beginnen

Rijkswaterstaat zal vijf alternatieven bestuderen. De werkzaamheden kunnen waarschijnlijk in 2019 beginnen, waarna de weg in 2022 gereed zal zijn.