05-12-2012  Na invoering van een zwavelemissiezone op de Noordzee in januari 2015 wordt mogelijk in 2016 ook de uitstoot van stikstofoxiden door de scheepvaart op de Noordzee aan banden gelegd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een ‘nitrogen emission control area’ (NECA) voor nieuwe schepen. EVO is niet principieel tegen strengere NOX-uitstootnormen voor de zeescheepvaart, maar plaatst wel enkele kanttekeningen bij de plannen.

Effecten

Op basis van Deens en Nederlands onderzoek naar de effecten van een invoering van een emissiezone voor NOX-uitstoot door de zeescheepvaart heeft een groep Noordzee-landen onderzocht of invoering van een NECA op de Noordzee haalbaar is. Uit de rapporten blijkt dat de extra vervoerskosten die hierdoor ontstaan, meevallen en dat de maatschappelijke baten hoog zijn. EVO maakt zich wel zorgen over de hardheid van deze onderzoeksdata. Immers, reders, maar ook de bouwers van filtersystemen zeggen dat de geraamde kosten mogelijk veel hoger liggen dan in de eerste rapporten staat. Hierover moet volgens EVO dan ook meer duidelijkheid komen.

Aanvullend onderzoek

EVO vindt het verstandig dat het ministerie ervoor kiest wel nader onderzoek te doen naar het effect van een NECA op de financiële gezondheid van de shortseasector en de mogelijke verplaatsing van goederenstromen terug van het water naar de weg. Een herhaling van de fouten die zijn gemaakt rondom invoering van de zwavelzone moet worden voorkomen, aldus EVO.

Steun in de rug

Dat de invoering van een emissiebeheersgebied gepaard moet gaan met degelijk onderzoek staat als een paal boven water. Daarnaast is het nodig ook de negatieve economische gevolgen zo goed mogelijk op te vangen. Volgens EVO mag het niet zo zijn dat scheepseigenaren door invoering van de maatregel in financieel zwaar weer zouden komen. Een financiële steun in de rug zou bij de invoering van een NECA voor de reders ook wenselijk zijn, vindt EVO.