10-11-2011  Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) wil dat de zee- en binnenvaart gaan onderzoeken hoe zij kunnen overstappen op het gebruik van lng (liquified natural gas) als brandstof. Dat heeft hij gezegd in het Europees Parlement op de door hem georganiseerde bijeenkomst 'Alternative fuels for maritime sector'. EVO is het eens met de Europarlementariër.

Milieuprestatie

Van Dalen vindt dat ook de maritieme sector zijn milieuprestatie moet verbeteren. Daarom moet lng wettelijk worden toegestaan als maritieme brandstof. Op dit moment mogen schepen alleen op lng varen als de Inspectie Verkeer & Waterstaat daarvoor een ontheffing heeft verleend.

Onderzoek

Ook de binnenvaart moet de overstap gaan maken naar lng, meent Van Dalen. Uit onderzoek blijkt dat het vervangen van diesel door lng als brandstof voor de binnenvaart leidt tot een kwart minder CO2en tot 90 procent minder uitstoot van stikstof, fijnstof en roet.

Fiscaal compenseren

Daarnaast moeten lidstaten het gebruik van lng in de zee- en binnenvaart stimuleren door investerende ondernemers fiscaal te compenseren, aldus Van Dalen. Hij roept ook bunkerstations op te investeren in lng-tanks.

Brede toepassing

EVO, ook vertegenwoordigd op de conferentie in het Europarlement, deelt de mening van Van Dalen. Onderzoek naar een brede toepassing van deze brandstofsoort in de zeescheepvaart moet zeker worden geïntensiveerd, want het gebruik van lng in de internationale zeescheepvaart is voor grotere schepen technisch nog niet mogelijk. Ook is de infrastructuur voor het bunkeren van lng nog lang niet op orde.

Nog geen werkbaar alternatief

De inschatting van EVO is dan ook dat het tot zeker 2035 zal duren voordat gebruik van lng echt breed kan worden ingevoerd. Dit is van belang in het achterhoofd te houden bij het vaststellen van milieumaatregelen in de nabije toekomst waarbij lng als werkbaar alternatief wordt gezien. Dat is het nu simpelweg nog niet, aldus EVO.