Ploumen informeert Kamer over onderhandelingen handelsakkoord Japan

Volgens evofenedex vereenvoudigt het handelsakkoord de handel tussen de EU en Japan, met exportgroei en banengroei tot gevolg

06-10-2017  Hoewel de EU en Japan op 6 juli een principeakkoord sloten om de handel tussen de EU en Japan te vereenvoudigen, zijn er nog een aantal openstaande punten waar partijen het over eens moeten worden voordat er een definitief akkoord ligt. Dit blijkt uit de brief van de Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), die ze vandaag naar de kamer stuurde.

Oproep evofenedex

De brief is een reactie op toezeggingen uit het zogenoemde dertigledendebat over het handelsakkoord van 26 september jl. evofenedex roept de betrokken partijen op de onderhandelingen te versnellen, zodat het definitieve akkoord de komende maanden een feit is.

Geschillenbeslechting

In de brief geeft de Minister aan dat de Europese Commissie nog steeds dit jaar een akkoord verwacht. Openstaande punten gaan vooral over samenwerking op regelgevend gebied en geschillenbeslechting.

Agroproducten

De Minister geeft verder aan dat het akkoord voor diverse sectoren grote kansen biedt. Zo wordt het voor houtproducenten gemakkelijker om naar Japan te exporteren. Ze benadrukt ook de kansen voor dierlijke agroproducten. Zo worden voor de meeste kazen de invoerheffingen afgebouwd, zodat Nederlandse kaasexporteurs beter kunnen concurreren op de Japanse markt.

Eenvoudiger

Volgens evofenedex vereenvoudigt het handelsakkoord de handel tussen de EU en Japan, met exportgroei en banengroei tot gevolg. Op dit moment exporteren Nederlandse ondernemers jaarlijks voor zo’n 3 miljard euro aan goederen, tegenover een import van zo’n 8 miljard.

Eerlijk speelveld

Het akkoord zorgt met name voor een gelijker en eerlijker speelveld voor Europese en Japanse bedrijven. Zo kunnen Europese bedrijven door het akkoord meedoen aan openbare aanbestedingen, wordt 99% van de invoertarieven binnen 15 jaar afgeschaft en gaat Japan 205 aanduidingen van Europese producten erkennen, waardoor productbenamingen beter beschermd zijn.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder