02-09-2011  Wetsovertredingen mogen niet lonen, vinden wetgever en handhavers in Duitsland. Daarom kan bij overtredingen en misdrijven, naast boetes, ook onrechtmatig verkregen voordeel door justitie worden gevorderd.

Deze methode wordt steeds vaker toegepast op vervoerders als er sprake is van gebreken aan het voertuig, wanneer de vegunningen ontbreekt en vooral overbelading.

Een onderneming kan 'terugvordering vermogensvoordeel' ontvangen, zelfs al wordt van een boete aan de chauffeur afgezien. De werkgever hoeft daarbij niet eens bewust strafbaar te hebben gehandeld, het is voldoende dat er een strafbare handeling is begaan, en dat de onderneming als ‘derde’ daarvan vermogensvoordeel verkrijgt.

Hoge boetes

Waar een boete wegens overbelading normaal gesproken meestal niet meer dan 500 euro bedraagt, kunnen terugvorderingen vermogensvoordeel al snel oplopen tot duizenden euro’s.

Steeds nadrukkelijker wordt deze 'plukze-methode' ook bij standaardcontroles op en langs de Duitse wegen toegepast. Van buitenlandse vervoerders kan betaling van een zekerheidsstelling worden verlangd en in sommige gevallen kan zelfs de complete vrachtauto met lading in beslag worden genomen.

Ook Duitse ondernemingen kunnen zwaar worden gepakt: bij herhaalde overtreding kan beslag worden gelegd op de boekhouding. De terugvorderingen die het resultaat daarvan waren, liepen in enkele gevallen in de tonnen.

Verladers

Vooralsnog zijn vooral transportondernemingen en eigen vervoerders getroffen. De roep klinkt echter om het verkregen voordeel te zoeken bij verladers, die volgens de Duitse transportbranche meer van overbelading zouden profiteren dan vervoerders.

Handhaving

Het handhavingsbeleid kan in Duitsland per deelstaat en regio verschillen. Niet overal wordt de terugvordering vermogensvoordeel toegepast.

Dat komt onder meer omdat alleen speciaal opgeleide politieambtenaren terugvordering van vermogensvoordeel in gang kunnen zetten. Bovendien verschillen de gebruikte rekenmethoden, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van niet-officiële vrachtprijstabellen.