20-04-2017  Polen heeft de´wet inzake monitoring van wegvervoer van gevoelige goederen´ ingevoerd. Volgens deze wet moeten bedrijven die van plan zijn goederen te vervoeren die door het ministerie van Financiën als ‘gevoelig’ worden beschouwd, waaronder accijnsgoederen, het transport online laten registreren in het zogeheten SENT-register op het Platform van Elektronische Fiscaal-Douane Diensten. De wet is sinds 18 april van kracht.

ID-nummer

Het systeem genereert een uniek ID-nummer, dat de afzender aan de vervoerder en ontvanger moet geven. Na aflevering van de goederen moeten de vervoerder en ontvanger deze aflevering ook in het systeem (laten) registreren.

Het gegenereerde ID-nummer heeft een geldigheid van 10 dagen en moet tijdens controle onderweg kunnen worden getoond. Vervoerder en bestuurder die geen nummer hebben ontvangen, moeten hun opdrachtgevers daarop aanspreken en anders de opdracht weigeren.

Vervoer van gevoelige goederen onder 500 kg of onder 500 liter hoeft niet te worden geregistreerd.

Boetes

Per 1 mei wordt er gehandhaafd. Voor het niet aanmelden van het vervoer staat een boete ter hoogte van 46 procent van de nettowaarde van de vervoerde goederen, met een minimum van 20.000 PLN (circa 5000 euro).

De boete voor de vervoerder die geen aanmelding van het vervoer heeft, of wanneer de aanmelding niet in overeenstemming is met de vervoerde goederen, is eveneens 20.000 PLN. Als de vervoerde goederen niet door de opdrachtgever of afnemer zijn geregistreerd, geldt een boete van 5000-7500 PLN.