CDA, D66, SP en SGP benadrukken rol van handhaving voor economie

Leestijd: 5 minuten

17-03-2021  Voor de Nederlandse handels– en productiebedrijven zijn goed functionerende (nationale) inspectiediensten en douane van groot belang om efficiënt handel te drijven. Dit thema bleef echter in de verkiezingsprogramma’s onderbelicht. Om onze leden toch vóór de verkiezingen op dit thema te informeren, hebben we de politieke partijen gevraagd te reageren op een aantal stellingen over vestigingsklimaat, concurrentiekracht, administratieve lasten en gelijk speelveld. CDA, D66, SP en SGP hebben hun standpunten belicht.

De eerste stelling betreft de volgende vraag: hoe relateren partijen het belang van goede inspectiediensten voor ons vestigingsklimaat? Het CDA stelt dat Nederland een internationaal georiënteerd handelsland is, dat enorme stromen aan goederen de EU inkomen en uitgaan, en dat het daarom belangrijk is dat de Nederlandse douane zo goed mogelijk functioneert. Dat betekent een douane die ondernemers faciliteert met een goede dienstverlening, maar ook een douane die handhaaft en controleert, en die misdaad, zoals drugshandel, streng aanpakt. In internationale benchmarks behoort de Nederlandse douane tot de top. Dit is belangrijk voor het Nederlandse internationaal georiënteerde bedrijfsleven en draagt bij aan de aantrekkingskracht van Nederland als vestigingsland, aldus het CDA. De SP sluit zich hierbij aan. Ook de SGP stelt dat goede dienstverlening door de inspectiediensten het verschil kan maken. Inspectiediensten moeten goede contacten onderhouden met het bedrijfsleven en snel schakelen als dat nodig is. Hiervoor moet voldoende budget zijn. D66 ziet het belang van goede inspectiediensten benadrukt door de brexit. Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk laat op een pijnlijke manier zien hoe belangrijk open grenzen zijn en wat een uitdaging het is als er een grens verschuift. Het vertrek van de Britten uit de EU schaadt de economie, kost banen en laat zien hoe extra grenzen zorgen voor ellenlange files, dagen vertraging, bedorven producten en vooral heel veel frustratie. Een keuze voor een goed ondernemingsklimaat, extra banen en een waardevolle economie is een keuze vóór Europa, stelt D66.

Concurrentiekracht

Hoe kijken de politieke partijen aan tegen de impact van de inspectiediensten op de naleving van internationale standaarden en handelsafspraken? De SGP benadrukt dat Nederland als exportland zuinig moet zijn op de opgebouwde handelsrelaties. De kwaliteit van producten en het toezicht daarop mag niet ter discussie staan. Het is dan van belang dat onze inspectiediensten vooroplopen. Al moet niet op alle slakken zout gelegd worden; het moet voor bedrijven wel werkbaar blijven. D66 vraagt aandacht voor samenwerking tussen inspectiediensten. Door beter samen te werken en tips uit te wisselen kunnen ze aan de ene kant bedrijven beter van dienst zijn en informeren, maar tegelijkertijd ook zaken als nepproducten, drugssmokkel en illegale dierenhandel voorkomen. Zodat bijvoorbeeld ook Europese ondernemers geen oneerlijke concurrentie hebben van producenten die onder erbarmelijke omstandigheden, met slechte arbeidsvoorwaarden en met meer uitstoot hun producten fabriceren. Ook het CDA vindt het van groot belang dat de Nederlandse douane een goede reputatie heeft op het gebied van handhaving en controle. De SP ziet een minder direct verband tussen de kwaliteit van onze inspectiediensten en de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven.

Vermindering administratieve lasten

Kan samenwerking tussen nationale inspectiediensten bijdragen aan het beperken van administratieve lasten voor bedrijven? Het CDA is voorstander van niet alleen het bewaken van de buitengrenzen van de EU, maar juist ook van Europese samenwerking tussen douanediensten om administratieve lasten voor (mkb-)bedrijven te verminderen. Een goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen Europese douanediensten helpt processen voor bedrijven te verbeteren en vereenvoudigen, risico’s te identificeren en een gelijk Europees speelveld te creëren. De SGP stelt dat samenwerking nodig is om onnodige formaliteiten te voorkomen en administratieve rompslomp te beperken. Het draagt ook bij aan een gelijk speelveld, vindt ook de SGP. D66 is een groot voorstander van meer Europese samenwerking, zodat bedrijven niet bij elk ander land te maken krijgen met andere regeltjes, werkwijzen en administratieve rompslomp, en gewoon weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast is meer Europese samenwerking tussen inspectiediensten ook belangrijk voor en behulpzaam bij de controlerende taak van de douane. Ook de SP weegt de Europese samenwerking op dit vlak overwegend positief.

Eén Europese inspectiedienst?

De laatste stelling was het meest prikkelend. Daarin stond de volgende vraag centraal: moeten nationale inspectiediensten opgaan in één Europese dienst om een gelijk speelveld te garanderen? D66 is van de vier partijen het meest positief ten aanzien van de stelling. De andere partijen zien dit veel minder zitten. De SGP vindt Europese samenwerking voldoende. Nationale inspectiediensten kunnen sneller schakelen en beter samenwerken met het bedrijfsleven dan een Europese dienst. Het CDA ziet vooral risico’s van samenvoeging tot één Europese inspectiedienst. Omdat er al sprake is van nauwe samenwerking tussen nationale inspectiediensten in de douane-unie, zijn de mogelijkheden om iets te winnen beperkt, maar kunnen we wel aan kwaliteit verliezen. Omdat Nederland een van de grootste in- en doorvoerlanden van goederenstromen in Europa is, via de haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol, is een goed functionerende douane essentieel. Niet alle landen in de EU hebben een met Nederland vergelijkbare positie, of hebben te maken met dezelfde uitdagingen voor de douane. Daarom vindt het CDA het belangrijk dat Nederland zelf over de invulling van inspecties gaat en daarbij hoge standaarden voert. Daarmee is deze partij geen voorstander van één Europese inspectiedienst. Dat neemt niet weg dat Europese coördinatie en samenwerking tussen douanediensten, onder andere door een goede informatie-uitwisseling en het delen van data, essentieel zijn voor het functioneren van de Nederlandse douane, zo vindt het CDA.  

evofenedex dankt alle partijen voor hun medewerking om de standpunten ten aanzien van inspectiediensten en douane te verduidelijken voor de handels- en productiebedrijven.

Saskia evofenedex
Contact

Vragen over belangenbehartiging

Saskia helpt je graag verder