30-04-2015  Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft gisteren toegezegd voor de zomer een oplossingsrichting te hebben voor de overname van NS-spooraansluitingen. Ook vindt zij dat vervoerders alleen omrijcompensatie moeten krijgen tijdens de verbouwing van de Betuweroute als hun klanten, de verladers, daarvan profiteren. Zij zei dit gisteren tijdens een debat met de Tweede Kamer waarin uitvoerig werd stilgestaan bij het goederenvervoer over het spoor.

Gevaarlijke stoffen

Verder zei zij dat er binnen ProRail nu een commissaris en directeur verantwoordelijk zijn gemaakt voor het goederenvervoer en zegde zij toe dat er gedurende de verbouwing van de Betuweroute in uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken van de normen die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen omdat de bereikbaarheid tussen (internationale) chemische clusters ook tijdens de verbouwing moet zijn geborgd.

Spooraansluitingen

Volgens EVO was er genoeg aanleiding om over het spoorvervoer te debatteren, want steeds meer bedrijven besluiten hun goederen niet meer over het spoor te laten vervoeren. Zij worden door de NS gedwongen de spooraansluitingen op hun bedrijfsterrein over te nemen.

Betuweroute

Ook is de capaciteit voor goederenvervoer op het spoor minimaal zeven jaar lang onzeker door werkzaamheden aan de Betuweroute. Verder besloot het kabinet onlangs de gebruiksvergoeding te verhogen, had de nieuwe goederenvervoercoördinator ProRail geen directeur goederenvervoer en is Duitsland niet goed aangesloten op nieuwe in Nederland geldende wet en regelgeving bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, het Basisnet.

Concurreren

EVO benadrukt al langere tijd dat steeds meer bedrijven afzien van het vervoer van hun goederen over het spoor omdat de kwaliteit en de prijs nauwelijks meer kan concurreren met andere vervoersmiddelen zoals een vrachtauto of binnenvaartschip.