12-06-2014  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil met verladers praten over de gevolgen van de capaciteitsbeperkingen voor het spoorgoederenvervoer tijdens de bouw van een derde spoor tussen Zevenaar en Oberhausen. Door de bouw van dit derde spoor krijgt de Betuweroute een betere aansluiting richting Oberhausen en komt er meer ruimte op het spoor voor goederentreinen. De bouw start in 2016 en het derde spoor zal in 2022 klaar zijn.

Capaciteitsprobleem

De bouwwerkzaamheden zullen echter tot capaciteitsproblemen leiden op het Nederlandse spoornet. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail willen verladers tijdens een bijeenkomst eind juni over deze problemen en over de mogelijke oplossingen informeren. Verladers kunnen dan ook hun mening geven. Deelnemers kunnen zich per e-mail aanmelden bij Laurie d’Hont. Bij voldoende belangstelling wordt een datum en locatie gekozen.

Stuurgroep

Een stuurgroep met vertegenwoordigers van het ministerie, ProRail, Keyrail, havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, vervoerders en verladers (EVO) heeft tot taak de consequenties van de bouwwerkzaamheden en oplossingen voor de capaciteitsbeperkingen te inventariseren. De stuurgroep zet in op een ongehinderd spoorgoederenvervoer tijdens de bouw van het derde spoor, met als uitgangspunt de vigerende regelgeving en werkt toe naar een brief aan de Tweede Kamer na de zomer waarin een pakket aan maatregelen is opgenomen. EVO vindt dat de inbreng van verladers hierbij niet mag ontbreken en roept de achterban dus op zich aan te melden voor de bijeenkomst van het ministerie.