26-05-2011  Het probleem van gassen in containers speelt al enige jaren. Afgelopen jaar heeft EVO samen met FNV Bondgenoten, de RND, TLN en FME het Platform Gassen in Containers  opgericht om een aantal knelpunten op te lossen. Een van deze knelpunten is het matige niveau van sommige dienstverleners in de markt van het gasmeten.

Om een aantal opleidingseisen en opleidingsniveaus op te stellen, is het Platform een normalisatietraject gestart bij het NEN, het normalisatie-instituut in Delft. Daar is een vertegenwoordiger van EVO bij betrokken, samen met een aantal EVO-leden en andere belanghebbenden.

De eisen aan de opleidingen zijn nu bijna afgerond. EVO-leden en belanghebbenden kunnen alsnog input leveren. Neem hiervoor contact op met EVO, Pehr Teulings.