02-12-2015  Binnenkort staat de Haarlemse gemeenteraad voor een aantal belangrijke beslissingen op het gebied van stedelijke distributie. Ondernemers die invloed willen uitoefenen op de besluitvorming kunnen zich melden bij EVO.

Duidelijkheid

Eind dit jaar biedt de gemeenteraad van Haarlem duidelijkheid over laad- en losplaatsen in de binnenstad van Haarlem. Begin 2016 komt er vanuit de raad meer duidelijkheid over aan- en wegrij routes en zal er gesproken worden over wel of geen milieuzone voor de binnenstad van Haarlem. EVO zal de raad hierbij nadrukkelijk adviseren.

Werkgroep

Halverwege 2015 riep de gemeente Haarlem de werkgroep Stedelijke Distributie in het leven, bestaande uit onder andere EVO en TLN. Deze werkgroep adviseert de gemeente over het effect van voorgenomen beleid en eventuele maatregelen. Op aandringen van deze werkgroep ondertekende Haarlem recent het energie akkoord de Green Deal ZES. Doel van dit akkoord is om schadelijke emissies (CO2, NOx, Fijnstof) en geluid als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul.

Rechtstreeks contact

De gemeente Haarlem hecht veel waarde aan de inbreng van het lokale bedrijfsleven en biedt het zogenoemde ondernemerspanel daartoe de mogelijkheid via een enquête. René Ton, Regioadviseur Noord-Holland, is van mening dat op die manier niet alle belanghebbenden worden bereikt en roept het bedrijfsleven op rechtstreeks contact met hem op te nemen en/of suggesties aan te leveren.