12-05-2015  Welk effect heeft de combinatie van een gevaarlijke stof met vuur? Bezoekers van de EVO-Vakdag gevaarlijke stoffen op 19 mei kunnen het zelf meemaken door een spectaculaire demonstratie tijdens een van de workshops.

Onderwerpen op het programma

Op de vakdag komen verder onder meer aan de orde:

  • Recente ontwikkelingen op het gebied van gevaarlijke stoffen
  • Lancering Verkiezing Veiligheidsadviseur van het jaar
  • Workshops over: online training awareness gevaarlijke stoffen voor winkelpersoneel; de belangrijkste wijzigingen in het ADR; REACH & CLP: ken uw verplichtingen; Besluit Risico Zware Ongevallen 2015 (BRZO 2015) en de gevolgen voor uw informatieplicht.