Zoetermeer, 21 februari 2013

EVO organiseert Congres Duurzame Logistiek op vakbeurs Transport and Logistics 2013

Verladersorganisatie EVO geeft ondernemers op het Congres Duurzame Logistiek praktische tips om de logistieke keten te vergroenen. Green Freight Europe verzorgt workshops over haar Europese platform voor CO2-monitoring en -vermindering. Het congres vindt plaats op 13 maart, tijdens de vakbeurs Transport and Logistics 2013.

De Nederlandse overheid streeft naar een CO2-reductie van zestig tot tachtig procent in 2050. Ook vragen consumenten en zakenpartners steeds vaker om groenere bedrijfsvoering. Bovendien zien bedrijven kansen om duurzaamheid en kostenbesparing hand in hand te laten gaan. Ze doen dit bijvoorbeeld door lading te bundelen of te kiezen voor alternatieve vervoerwijzen, om zo energie en kilometers te besparen. EVO, belangenbehartiger van bedrijven die goederen te vervoeren hebben, biedt ondernemers tijdens het congres praktische handvatten voor een duurzame logistiek.

Congres

Op het Congres Duurzame Logistiek zet EVO trends in overheidsbeleid op het gebied van CO2-emissies, accijnzen en ‘groene’ brandstoffen uiteen. Ondernemers krijgen informatie over het berekenen van de ‘CO2-footprint’ en het verbeteren van magazijnprestaties. Ook is er aandacht voor ervaringen uit de praktijk, bijvoorbeeld aan de hand van de implementatie van het duurzaamheidbeleid op Schiphol.

Workshops

Green Freight Europe, hét onafhankelijke initiatief voor verbetering van de milieuprestaties van wegvervoer in Europa, verzorgt workshops over haar programmaom bedrijven te stimuleren CO2-prestatie te verbeteren. Ondernemers krijgen praktische tips uit het ‘carbon monitoring and reporting platform’, waarmee ze de CO2-emissies van hun wegvervoer in kaart kunnen brengen en verminderen.

Aanmelden voor het Congres Duurzame Logistiek kan via de site van EVO.