03-11-2014  Tijdens de begrotingsonderhandelingen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dienden de SGP, ChristenUnie, CDA en PVV een motie in waarin de minister verzocht wordt de Kiwa-tarieven op kostendekkend niveau te brengen. Dit geldt ook voor tachograafkaarten.

Tarieven

EVO pleit al jaren voor het structureel verlagen van de tarieven van tachograafkaarten. Uit onderzoeken blijkt dat de kaarten 25 procent teveel kosten. Hoewel het ministerie al jaren spreekt van een kostendekkend niveau van deze tachograafkaarten wijzigen de tarieven echter niet.

EVO vroeg voorafgaand aan het debat in de Kamer aandacht voor de onnodig hoge tarieven van tachograafkaarten.

Kostendekkend

De minister gaf in het debat rondom de begrotingsbehandelingen toe dat de tarieven meer dan kostendekkend zijn. De minister heeft laten weten met Kiwa Register in overleg te zijn om te onderzoeken of de tarieven binnen acht jaar naar het kostendekkende niveau kunnen. EVO volgt dit proces op de voet.