06-12-2011  Euromaster Bandenservice heeft van Rijkswaterstaat een prijs ontvangen voor haar voorstel om het probleem van bandenpech aan te pakken met MijnBandenstatus.nl. Met dit webprogramma worden alle actuele gegevens van de staat van banden bijgehouden. Wagenparkbeheerders krijgen hiermee op elk gewenst moment inzicht in de staat van hun banden. Euromaster ontving voor het initiatief een subsidie van 20.000 euro.

Voorbeeldfunctie

De jury van Rijkswaterstaat was erg te spreken over de efficiëntie van MijnBandenstatus.nl van Euromaster en de voorbeeldfunctie ervan voor de transportsector.

Schades

Met MijnBandenstatus.nl worden de gegevens van banden verzameld tijdens controles of met TPMS automatisch ingevoerd op www.mijnbandenstatus.nl. Ook schades aan de band en andere constateringen kunnen worden ingevoerd.

Wagenparkbeheerder

Het systeem kan zo worden ingesteld dat naast de bandenexpert ook de wagenparkbeheerder op de hoogte wordt gebracht. De chauffeur van het voertuig kan naar het dichtstbijzijnde bandenservicepunt worden geleid en er kan snel service worden verleend.