19-11-2015  Sharon Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, wil drie miljoen euro extra beschikbaar stellen om de pijn die is ontstaan door de verhoging van de gebruiksvergoeding op het spoor, te verzachten. EVO verwelkomt de geste, want die zorgt ervoor dat de verwachte stijging van de prijs van het vervoer van goederen over het spoor lager uitpakt.

Vragen

De staatssecretaris deed haar toezegging in een debat met de Tweede Kamer over spoor. Eerder al pleitte EVO voor maatregelen van het kabinet om de prijsstijgingen die worden veroorzaakt door de verhoogde gebruiksvergoedingen te temperen. Door aanhoudende vragen van zowel VVD als het CDA is die wens nu ingewilligd.