23-08-2011  Rijkswaterstaat schrijft samen met EVO en TLN een prijsvraag uit om het aantal bandenpechgevallen terug te dringen.

Uit onderzoek blijkt dat bij veel vrachtauto's één of meer banden onvoldoende op spanning zijn. Door onderspanning kan dan gemakkelijk bandenpech ontstaan. En bandenpech is een oorzaak van incidenten die kunnen leiden tot ongevallen en files.

De handmatige, periodieke controle van de spanning van vrachtautobanden kost tijd. Rijkswaterstaat, EVO en TLN zijn daarom benieuwd naar ideeën die dit proces kunnen versnellen en vereenvoudigen.

Financiële bijdrage

De ingediende voorstellen worden beoordeeld door een jury en de indieners van de meest aansprekende voorstellen kunnen rekenen op een financiële bijdrage om het idee in de praktijk te realiseren.

Eind september wordt de prijsvraag aanbesteed. De winnaars gaan nog dit jaar aan de slag met de uitvoering van hun idee.

Informatiebijeenkomst

Rijkswaterstaat houdt op 5 september 's middags een bijeenkomst voor potentiële inschrijvers waarin de voorgenomen aanbesteding wordt toegelicht. Deze bijeenkomst vindt plaats op de Kluyverweg 4, 2629 HS in Delft.

Meer informatie over de prijsvraag en aanmelden: Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart, per e-mail, telefoon 088 7982 555.